top of page

Azzalure Botulinum Toxin Type A (Botox)

Behandling av glabellaveck (vertikala rynkor mellan ögonbrynen), pannlinjer och rynkor vid sidan av ögonen (kråksparkar). Muskelavslappnande medel kan också användas vid behandling av tandgnissling och överdriven svettning.

Man får botox
Botox: Välkommen

Linjer och Rynkor

Varje gång du skrattar, rynkar pannan, koncentrerar dig eller kisar så drar dina ansiktsmuskler ihop sig, vilket gör att det bildas rynkor och veck. När du åldras förlorar huden sin elasticitet och då kan dessa veck bli djupare och permanenta.


Rynkor mellan ögonbrynen (bekymmersrynkor) eller vid sidan av ögonen (kråksparkar) kan bli särskilt märkbara vilket kan få dig att se arg och bekymrad ut även om du inte är det. 

Med den här behandlingen försvagas ansiktsmusklerna så att veck och linjer inte kan bildas samtidigt som en naturlig ansiktsmimik behålls. 

Botox: Text

Botulinumtoxin Typ A & Azzalure

Azzalure innehåller Botulinumtoxin Typ A som är ett naturligt förekommande bakterieprotein. Mycket små doser av denna substans injiceras precis under huden i de muskler som behandlas för att minska rynkorna. Det ger en specifik blockering av nervimpulser vilket gör att dessa muskler slappnar av. Andra nervfuktioner som hudens känslighet för beröring påverkas inte. 

Azzalure verkar i förbindelsen mellan nerver och muskler och förhindrar frisättningen av en kemisk budbärare som kallas Acetylkolin från nervändarna. Detta förhindrar att musklerna drar ihop sig. Denna muskelavslappning är tillfällig och avtar gradvis. 

Full effekt uppnås efter 2 veckor och varar vanligtvis 4-6 månader. Förnyad behandling bör inte ske oftare än var 3:e månad. 

Botox: Text

Innan behandling

Det är viktigt att din behandlare har kännedom om eventuella sjukdomar och andra läkemedelsbehandlingar som du som patient står på. Anledningen till det här att vissa sjukdomstillstånd och läkemedelsbehandlingar kan påverkas av Azzalure. 

Berätta för läkaren om du är gravid eller ammar och om du tidigare har behandlats med Botulinumtoxin. 

Botox: Text

Efter behandling

Efter behandling är det viktigt att du undviker att gnugga eller trycka på injektionsstället. Detta är för att substansen inte ska migrera till andra muskler runt omkring. Undvik också extrem värme eller tung fysisk aktivitet.

Botox: Text

FAQ

Vilka biverkningar kan jag förvänta mig?

I de flesta fall uppstår inga biverkningar efter behandling. Ofarliga och vanliga biverkningar är reaktioner vid injektionsstället som smärta, obehag, sveda eller blåmärke. Huvudvärk kan förekomma.

Ovanliga biverkningar inkluderar yrsel, klåda och utslag. 

Vad ska jag vara uppmärksam på?

Symptom på allergisk reaktion mot Azzalure förekommer väldigt sällan. Men om det skulle uppkomma ska du söka läkarhjälp, precis som vid alla allergiska reaktioner. Symptomen inkluderar :

- Svårighet att andas, svälja eller tala

- Svullnad i ansiktet, utslag, röd eller kliande hud

Vad är risken med behandlingen?

Risken är väldigt liten vid korrekt behandling med Botulinumtoxin. Eventuella biverkningar uppstår inom den första veckan efter injektion och vara inte länge. Du har efter din behandling alltid 24/7 tillgång till din behandlare om du skulle ha några frågor eller funderingar.

Hur går behandlingen till?

Minst 48 timmar innan bin behandling måste en konsultation med vår Legitimerade Sjuksköterska utföras. 

Innan behandlingen markeras injektionsställen efter ditt behov och önskemål. Därefter injiceras Botulinumtoxin med en väldigt tunn och liten nål som punktinjektioner. Detta gör obehaget minimalt och risken för biverkningar vid injektionsstället minskar markant. 

Botox: FAQ
bottom of page